Văn bản CĐĐH: 1439-QĐ-BTTTT
Số hiệu 1439-QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày hiệu lực 30/08/2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm