VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1439-QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin 30/08/2017
2993/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải phòng 30/11/2016
38/KH-CATTT Thông báo Công nghệ thông tin Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin 11/11/2016
1829/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin V/v Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT 19/10/2016
898/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 27/05/2016
893/QĐ-TTg Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 19/06/2015
82/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông; Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng. 24/12/2014
1524/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định Công nghệ thông tin; Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) ".VN" 23/10/2014
99/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Quyết định Công nghệ thông tin; Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" 14/01/2014