VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1439-QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin 30/08/2017
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
2993/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải phòng 30/11/2016
269/2016/TT-BTC Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính Phủ Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin. 14/11/2016
38/KH-CATTT Thông báo Công nghệ thông tin Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin 11/11/2016
38/KH-CATTT Thông báo Công nghệ thông tin;Cơ cấu tổ chức; Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin 11/11/2016
1829/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin V/v Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT 19/10/2016
85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016