Thông báo tuyển dụng viên chức

05:13 PM 09/09/2019

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng viên chức, bao gồm các vị trí sau đây:

- 03 vị trí Giám sát an toàn thông tin

- 04 vị trí Hành chính - Tổng hợp

- 02  vị trí Kế hoạch - Tài chinh

Thời gian nhận hồ sơ: 09/9/.2019 đến 009/10/2019

Địa điểm nhận hồ sơ:Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (tầng 16, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giáy Hà Nội)

Thông tin chi tiết kèm theo:

- Kế hoạch tuyển dụng tải tại đây

- Mẫu phiếu đăng ký tải tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.