Đảng, Đoàn thể

06:13 PM 29/11/2015

Chi bộ

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Thanh Hải

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Huy Dũng

Công đoàn

1. Chủ tịch

Ông: Nguyễn Huy Dũng

2. Phó Chủ tịch

Bà: Hoàng Hồng Anh

3. Ủy viên

Ông: Hoàng Duy Trung

Ông: Nguyễn Quang Thắng

Đoàn Thanh niên

1. Bí thư

Ông: Trần Đăng Khoa

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Quang Thắng

3. Ủy viên

Ông: Nguyễn Tiến Thành

Bà: Văn Thị Hoàng Ngân

Ông: Nguyễn Phú Dũng