Cơ cấu tổ chức

06:18 PM 29/11/2015

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin như sau:

 

Thông tin liên hệ của Cục An toàn thông tin

Điện thoại: +84 2432096789

Fax: +84 2439436684

Email: vanthucattt@mic.gov.vn

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng: Ông Nguyễn Huy Dũng

Điện thoại: Số máy lẻ 802

Email: nhdung@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Hoàng Minh Tiến

Điện thoại: Số máy lẻ 803

Email: hmtien@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Trọng Đường

Email: ntduong@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Khắc Lịch

Email: nklich@mic.gov.vn

 

Khối đơn vị tham mưu

Văn phòng Cục

Điện thoại: Số máy lẻ 800

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: Số máy lẻ 818

Email: ntt_huong@mic.gov.vn


Phòng Quy hoạch và Phát triển

Điện thoại: Số máy lẻ 813

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Trần Đăng Khoa

Email: tdkhoa@mic.gov.vn

Điện thoại: Số máy lẻ 816

 

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Phụ trách phòng: Ông Lê Duy Tiến

Email: ldtien@mic.gov.vn

 

Phòng Pháp chế và Kiểm tra

Điện thoại: Số máy lẻ 817

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Hồ Viết Thắng

Email: hvthang@mic.gov.vn

Điện thoại: Số máy lẻ 807

 

Phòng An toàn hệ thống thông tin

Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Đức Tuân

Email: tuannd@mic.gov.vn

Điện thoại: Số máy lẻ 810

 

Khối đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Điện thoại: Số máy lẻ 819, 820.821

 

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.